Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Celem pracy Studia jest nauczenie dzieci poprawnego i prawidłowego śpiewania, zwracając uwagę na właściwą emisję głosu, rytmikę, dykcję, interpretację tekstu i muzyki, dostosowując aranżacje do osobowości wykonawcy i stosując odpowiedni dobór repertuaru. Dużą wagę przykładamy do dokładnego rozpoznania i właściwego rozwijania odrębnych predyspozycji każdego dziecka. W zajęciach biorą udział uzdolnione muzycznie dzieci w wieku 6 – 15 lat.

Cotygodniowe zajęcia, prowadzone są w oparciu o atrakcyjny materiał dźwiękowy, o specjalnie wybrane piosenki, odpowiednie dla każdego z dzieci. Piosenki są dobierane tak, aby zachować indywidualne cechy i możliwości każdego dziecka. Chodzi również o  stworzenie  pomiędzy dziećmi koleżeństwa i  więzów sympatii, chęci wzajemnego wspierania się i udzielania sobie pomocy.  Pracę wychowawczą, prowadzoną z młodzieżą będzie można niewątpliwie dostrzec na różnorodnych imprezach, w których nasi młodzi artyści wezmą udział. 
Nad całością czuwa instruktor, Zbigniew Kaczmarczyk kompozytor i instrumentalista z Nowego Sącza.

 

Tygodniowy rozkład zajęć:
Świetlica Wiejska w Małej Wsi
Środy w godz. 17.00 do 19.00 (dzień stały)
oraz inny dzień tygodnia ustalany na bieżąco z grupą uczestniczącą w zajęciach
Zapraszamy serdecznie Wszystkich chętnych !