Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Informacja na temat Przeglądu KGW Gminy Chełmiec

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chełmiec do zapoznania się z regulaminem „XIV Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmiec” który odbędzie się 4 sierpnia 2019r (niedziela) w Małej Wsi.

  • Zgłoszenie do udziału należy przesłać na  karcie zgłoszenia (do pobrania poniżej) do dnia 1 lipca 2019 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu , ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, kontakt. 18 443 33 73

REGULAMIN