Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Od 15 już lat kultywują lachowskie tradycje - Jubileusz Zespołu Regionalnego "Mała Helenka"

W piątek 13 kwietnia w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 15 - lecia Zespoły Regionalnego "Mała Helenka". Zespół Regionalny „Mała Helenka” powstał w 2003 roku z inicjatywy ks. prałata Jana Pancerza, proboszcza parafii św. Heleny w Nowym Sączu oraz Marka Kiełbasy. Od początku swojej działalności uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym parafii św. Heleny, Gminy Chełmiec oraz miasta Nowego Sącza, kultywując tradycje regionu i „małej lachowskiej Ojczyzny”, a także promując wartości rodzinne. W „Małej Helence” tańczy ponad 80 osób. Są to dzieci od 4 do 14 lat oraz młodzież w wieku od 15 do 24 lat oraz świeżo zawiązana grupa starostów. Zespół zdobył wiele wyróżnień i nagród m.in. dzieci dwukrotnie występowały podczas Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „ŚWIĘTO DZIECI GÓR” w Nowym Sączu w 2007 i w 2013 r. W czasie koncertu, z podziękowaniem za wspaniałą działalność artystyczną i pielęgnowanie lokalnej tradycji oraz z życzeniami kolejnych lat aktywności Leszek Zegzda wręczył zespołowi Medal Województwa Małopolskiego „Polonia Minor”. Obecni byli również przedstawiciele Starostwa Nowosądeckiego oraz Miasta Nowego Sącza. Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski wsparł Zespół kwotą 2 000 zł z przeznaczeniem na dalszy rozwój i potrzeby Zespołu. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu Barbara Barycz wręczyła listy gratulacyjne i drobne upominki dla Instruktorów oraz pamiątkowe dyplomy i albumy młodzieży szczególnie zasłużonej dla Zespołu. Życzeń było wiele w tym również od delegacji Zespołów Regionalnych. Życzymy dalszych sukcesów i jeszcze wielu lat udanych występów scenicznych.