Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Wakacyjne warsztaty fotografii - zapisy!!!

Stowarzyszenie RAZEM DLA KULTURY oraz Wójt Gminy Chełmiec zapraszają młodzież w wieku od 15 do 18 lat zamieszkującą teren LGD Korona Sądecka (gm. Chełmiec, Grybów, Kamionka) na zajęcia z fotografii. Zajęcia będą się odbywać w ASTRO CENTRUM W Chełmcu. Planowany termin realizacji warsztatów to pierwsza połowa lipca. Organizator zapewnia na czas trwania zajęć sprzęt fotograficzny oraz komputerowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Program warsztatów obejmował będzie mi.n:

  • - naukę podstaw pracy ze sprzętem fotograficznym,
  • - elementy komputerowej obróbki i edycji zdjęć,
  • - wykonywanie zdjęć,
  • - dwie wycieczki na plenery fotograficzne w tym jedna do "Muzeum Pszczelarstwa w Stróżach".

Na zakończenie projektu organizator planuje wydać karnet kartek pocztowych w którym zostaną zamieszczone najlepsze zdjęcia uczestników.

Karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) prosimy składać w pok. nr. 24 w Urzędzie Gminy w Chełmcu, ul. Papieska 2. Rekrutacja trwa do 14.06.2018r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod nr tel. 18  443-33-73 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:00.

Karta zgłoszenia wraz z oświadczeniem

Zadanie „Młodzi kreatywni – organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD” jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowane jest w ramach projektu grantowego pt. „Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „Korona Sądecka”.