Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Wojna w Małej Wsi 1945

Stowarzyszenie RAZEM DLA KULTURY, PTH o. Nowy Sącz oraz Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski serdecznie zapraszają na inscenizację historyczną "Wojna w Małej Wsi 1945r", która odbędzie się przy kompleksie sportowym w Małej Wsi o godzinie 13:00 w dniu 12 maja 2019r. Inscenizacja jest częścią projektu pn:

„Biznes to nie jest trudne – organizacja imprezy promującej przedsiębiorczość połączonej z wykładem i panelem dyskusyjnym”.

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" realizowane jest w ramach projektu granatowego pt. 'Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD "Korona Sądecka".