Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Konkurs plastyczny pn." A co jest ukryte w ...." rozstrzygnięty

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu organizator konkursu dziękuje wszystkim młodym ludziom za liczny udział w konkursie, na który zgłoszonych zostało 48 prac.  Komisja Konkursowa oceniając prace zwracała uwagę na staranność, pomysłowość oraz ilość użytych do wykonania dzieła elementów którym podarowano "drugie życie".  Celem konkursu było przekształcenie przedmiotów codziennego użytku w dzieło sztuki.

Pomysłowość i mnogość różnych form wykonania zachwyciła Komisję Konkursową przed którą, zostało postawione nie lada wyzwanie - ocena pięknych dzieł recyklingowych. Jednak kilka prac wyróżniło się z pośród innych i im zostały przyznane nagrody główne. Jednak nikt nie odejdzie z pustymi rękami dla każdego z uczestników została przewidziana nagroda oraz dyplom uczestnictwa. 

Komisja Konkursowa i organizatorzy dziękują dzieciom i młodzieży za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierują również do rodziców,  wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich podopiecznych  do udziału w konkursie.

Wszystkie prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w ASTRO CENTRUM W CHEŁMCU, gdzie można je będzie oglądać do 03.10.2020r. Zapraszamy również do obejrzenia wystawy zewnętrznej ustawionej przed budynkiem ASTRO CENTRUM. Wystawa ta jest powiązana z tematyką konkursu, która dotyczy segregacji odpadów, wtórnego wykorzystania odpadów oraz ekologii. 

W związku z brakiem zgody niektórych rodziców/opiekunów na publikowanie wizerunku oraz danych osobowych dziecka, komisja postanowiła, że wykaz osób nagrodzonych nie będzie publikowany na stronie internetowej. Z uczestnikami konkursu pracownicy GOK skontaktują się telefonicznie w celu poinformowania o możliwości odbioru nagrody.

Wykaz osób nagrodzonych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Do wglądu jest on dostępny w siedzibie organizatora konkursu.

Poniżej  znajduje się protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Konkurs oraz wystawa  zostały zorganizowane i współfinansowane w ramach projektu pn. „Jestem eko” organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz konkursu ekologicznego połączonego z wystawą”. Zadanie realizowane w ramach programu, działanie  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Organizacja zajęć i konkursów o tematyce proekologicznej wraz z utworzeniem Kącika Małego Ekologa oraz Zielonego zakątka”.

Protokół