Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: Klęczany 1, 33-394 Klęczany
Biuro: ul. Papieska 2,33-395 Chełmiec,

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Zespół Pieśni i Tańca  „Świniarsko”

3 czerwca 2012 r. Zespół pieśni i tańca „ Świniarsko świętował swoje V – lecie powstania Zespół powstał z inicjatywy Zbigniewa Mordarskiego. Za datę powstania zespołu przyjmujemy pierwszy występ publiczny na zakończenie roku szkolnego w 2007 roku. Na pierwsze próby zespołu zaczęło uczęszczać około 60 dzieci. Przez następne lata ilość uczestników zajęć zespołowych wzrosła do ponad 100. Funkcje społecznego kierownika zespołu pełni pan Zbigniew Mordarski. Instruktorami choreografii zespołu od samego początku są małżeństwo Paulina i Grzegorz Mordarscy oraz Małgorzata Fryzowicz. Akompaniatorem zespołu jest pan Andrzej Obtułowicz. Prowadzeniem kapeli oraz nauką gry na instrumentach zajmuje się pan Marek Wastag. Instruktorem gry na skrzypcach jest pani Agnieszka Żelasko. Zespół występuje na licznych imprezach okolicznościowych na terenie gminy Chełmiec, Sądecczyzny i nie tylko. Największymi sukcesami zespołu są udziały w festiwalach w 2010 r. Corlu ( Czorlu) Turcja oraz w 2011 r. Hanioti Grecja. Zespół nie mógłby istnieć bez zaangażowania rodziców oraz rady rodziców której przewodniczy pani Marta Witowska.

Nasz zespół działa od kwietnia 2006roku. Początkowo spotykaliśmy się w soboty w godzinach porannych, by opanować podstawy tańców ludowych i nie tylko. Obecnie zajęcia odbywają się w poniedziałkowe popołudnia. Jesteśmy podzielni na grupy wiekowe: młodsza, czyli dzieci od 5 - 10 lat oraz starsza od 11 – 16 lat. Na zajęcia grupy młodszej uczęszcza około 40 osób, natomiast na grupę starsza około 30.

Spotkania rozpoczynamy powitaniem na melodię piosenki „W Dunajcu Woda…”. Ćwiczymy różne rodzaje tańców ludowych: polka i jej odmiany: polka cięta, polka z nogi, polka suwana, walc, sztajer, chodzony i krakowiak. W układ tańców, który prezentujemy na scenie wkomponowane są tylko niektóre z nich. Na próbach również śpiewamy piosenki tj.: „Piękna jest sądecka ziemia”, „Podegrodzko wioska”, „Sla dziewcyna”, „Żółciutkie kaczonce”, „Pil konis”  i wiele innych.    Zespól ma już za sobą kilka występów, które odbywały się w szkole oraz na stadionie LKS Świniarsko. Pierwszy z nich był na zakończenie roku szkolnego 2006/2007, natomiast kolejne już w 2008 roku.   Opiekunowie starają się organizować nam różnego rodzaju wyjazdy. Dlatego tez w dniach 29 – 30 marca 2008 roku pojechaliśmy na zgrupowanie do Piwnicznej. Również odbyły się w szkole w Świniarsku warsztaty wakacyjne, na które chętnie uczęszczaliśmy. Oprócz lekcji tańca i śpiewu, można tez skorzystać z nauki gry na instrumentach tj.: akordeon, keyboard, pianino, skrzypce, gitara i klarnet. Rodzice dzieci tańczących w zespole są niezwykle zaangażowani we wszelkie sprawy związane z działalnością zespołu, za co składamy Im serdeczne podziękowania.

Turcja, kwiecień 2010 „ Anadolu Folklor Vakafi”

 

W niedzielę, 9 sierpnia 2009 r. Zespół Pieśni i Tańca "Świniarsko" wystąpił gościnnie na Festynie Parafialnym pn."Dajmy Dzieciom Miłość" w Tarnowie, organizowanym przez Oddział ,"Caritas" przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu, Radę Parafialną oraz Samorząd Gminy Tarnów. Celem festynu była zbiórka  na kolonie  dla dzieci z rodzin wielodzietnych . Zespół zaprezentowały dwie grupy młodsza i  starsza.  Dzieci zaprezentowały różne rodzaje tańców ludowych : polka i jej odmiany: polka cięta, polka z nogi, polka suwana, walc, sztajer, chodzony i krakowiak,  zaśpiewały piosenki tj.: „Piękna jest sądecka ziemia”, „Podegrodzko wioska”, „Sla dziewcyna”, „Pil konis”  i wiele innych  , czym podbiły serca widowni. Z miękkim sercem, swoim podopiecznym dodawała otuchy pani choreograf Paulina Mordarska oraz Zbigniew Mordarski – założyciel zespołu. Opiekunowie   wraz z zespołem  pragną    serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Wiesławowi Czaja   za zaproszenie i bardzo miłe przyjęcie.  


Nasi opiekunowie:

 • Zbigniew Mordarski - założyciel i kierownik zespołu.
 • Paulina i Grzegorz Mordarscy – zajmują się tańcem i choreografią zespołu
 • Andrzej Obtułowicz - odpowiada za akompaniament.
 • Marta Witowska – przewodnicząca Rady rodziców.
 • Marek Wastag – uczy i prowadzi kapelę.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnej nauki i zabawy podczas prób:

 • Środa 16.30 – 18.30
 • Kapela Poniedziałek 16:00 - 18:00 i Środa 16:00 - 18:00

Zespół Pieśni i Tańca  „Świniarsko”

Zespół działa od kwietnia 2006 roku.

Początki nie były łatwe, spotykania odbywały się w soboty w godzinach porannych.

Na początku opanowywaliśmy podstawy tańców ludowych.

Obecnie zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy w gościnnych progach Zespołu Szkół w Świniarsku. Zespół podzielony jest na grupy wiekowe. Najmłodszą stanowią dzieci od 5 do 10 roku życia. Grupa starsza to dzieci i młodzież w wielu od 11 – 16 lat. W chwili obecnej zespół stanowy grupa około 80 dzieci.

Tradycją stało się, że spotkania rozpoczynają się powitaniem na melodię piosenki „W Dunajcu Woda…”. Uczestnicy ćwiczą różne rodzaje tańców ludowych: polkę i jej odmiany: polkę ciętą, polkę z nogi, polkę suwaną, walce, sztajerki, chodzony i krakowiaki. W układ tańców, które są prezentowane na scenie wkomponowane są tylko niektóre z nich.

W chwili obecnej ozdobą zespołu jest kapela składająca się w całości z młodych mieszkańców Świniarska.

Na próbach  tejże kapeli  śpiewane są piosenki tj.: „Piękna jest sądecka ziemia”, „Podegrodzko wioska”, „Sla dziewcyna”, „Żółciutkie kaczonce”, „Pil konis”  i wiele innych.   

Opiekunowie starają się organizować różnego rodzaju wyjazdy i zgrupowania dla swoich podopiecznych. Od 2008 r. zespół wyjeżdża na zgrupowania do Piwnicznej. Często organizowane są warsztaty wakacyjne. W 2010 roku Zespół brał udział w Festiwalu w miejscowości Corlu w Turcji oraz w 2011 r. Hanioti w Grecji.

Oprócz lekcji tańca i śpiewu, można tez skorzystać z nauki gry na instrumentach tj.: akordeon, keyboard, pianino, skrzypce, gitara i klarnet.

Nie sposób wymienić w tym miejscu rodzice dzieci tańczących w zespole, którzy są niezwykle zaangażowani we wszelkie sprawy związane z działalnością zespołu.

Opiekunowie zespołu:

 • Zbigniew Mordarski - założyciel i kierownik zespołu.
 • Paulina Mordarska i Małgorzata Kmiecik - zajmują się tańcem i choreografią zespołu.
 • Grzegorz Mordarski – społeczna praca na rzecz zespołu.
 • Andrzej Obtułowicz - odpowiada za akompaniament.
 • Marta Witowska – przewodnicząca Rady Rodziców.
 • Marek Wastag  - nauka gry na instrumentach i prowadzenie kapeli.