Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Street Art. - GOK w Chełmcu z dotacja na nowy pomysł !

Miło jest nam poinformować, że ten rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu  zaczął się pozytywnie. Czwartego stycznia 2021r. podpisaliśmy umowę na realizację grantu co oznacza, że pozyskaliśmy pieniądze na realizacje bardzo ciekawego projektu którego nazwa brzmi: Street Art. Organizacja warsztatów malarskich połączona z tworzeniem muralu. Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego oraz uatrakcyjnienie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów i wykonanie muralu. Poniżej zamieszczamy zdjęcie z podpisania umowy. Ciekawi jesteście czego dokładnie dotyczy projekt i kto z nami będzie przy nim współpracować? Bądźcie cierpliwi wszystkie szczegóły dotyczące nowego projektu już niebawem.

Operacja pn. Street Art. Organizacja warsztatów malarskich połączona z tworzeniem muralu objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA zgodnie z umową nr 01840-6935-0620144/20 zawartą w dniu 27.11.2020r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego oraz uatrakcyjnienie oferty spędzenia czasu wolnego i młodzieży poprzez organizację warsztatów i wykonanie muralu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przewidywane wyniki operacji: organizacja warsztatów dla 15 osób w wieku od 14 do 18 lat z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” oraz wykonanie muralu.

Galeria zdjęć