Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy 2018r. w Galerii Trzy Korony

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

ogłasza nabór twórców na Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy 2018r. w Galerii Trzy Korony.

Karty zgłoszeń kompletne wraz z podpisanym regulaminem - wypełnione należy składać

w terminie do dnia 26 października 2018r.

do godz. 15:00 w biurze GOK w Chełmcu osobiście.

Nie przyjmowane będą karty złożone drogą pocztową bądź elektroniczną.

Poniżej do pobrania dokumentacja rejestracyjna:

Dokument do pobrania

Informacja w sprawie jarmarku : 18 443-33-73