Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Witaj Majowa Jutrzenko!

W dniu 17.05.2018r. na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Chełmcu odbyło się wręczenie nagród w konkursie "Witaj majowa jutrzenko! Święto Konstytucji 3 Maja". Organizatorem konkursu, który odbywa się co dwa lata jest Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu.  Nagrody laureatom wręczali Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, Dyrektor GOK Barbara Barycz, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej, Radny Gminy Chełmiec Andrzej Tyrkiel (członek komisji konkursowej), oraz Jarosław Rola Dyrektor Szkoły Podstawowej w Librantowej (członek komisji konkursowej). Komisja  odwiedzała Szkoły Podstawowe zgłoszone do konkursu i oceniała przedstawienia przygotowane przez Uczniów i Nauczycieli. Prezentacje konkursowe odbyły się w poszczególnych Szkołach w dniach:

  • 30.04.2018r. – w Szkole Podstawowej w Wielogłowych,
  • 1.05.2018r. - w Szkole Podstawowej w Rdziostowie,
  • 11.05.2018r. - w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie.

Zadaniem komisji konkursowej było: ocena przedstawień, widowisk przygotowanych przez uczniów szkół oraz opracowanie werdyktu końcowego. Podczas oceny prac komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: prezentacja, aranżacja i interpretacja, tekst przedstawienia, działania zespołowe, dekoracje sceniczne. Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich widowisk w dniu 11.05.2018r., podjęła decyzję i ustaliła poniższy werdykt:

I miejsce zajęła grupa Mali Patrioci z Szkoły Podstawowej w Rdziostowie za program „Konstytucyjny serwis informacyjny” i otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 1 200,00 zł

II miejsce zajęła grupa „Nogami do góry” z Szkoły Podstawowej w Wielogłowach z program „Sąd nad konstytucją” i otrzymują nagrodę pieniężna w kwocie 800,00zł,

III miejsce zajęła grupa „Trzetrzewięta” z Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie za program „Witamy w przeszłości” i otrzymuje nagrodę pieniężną w kwocie 500,00 zł.

Laureatom tegorocznej edycji bardzo dziękujemy za udział, zwycięzcą gratulujemy i serdecznie zapraszamy za dwa lata.