Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Wręczenie nagród w Gminnym konkursie Palm Wielkanocnych

Co prawda wielkanocne święta już za nami ale pomimo to w dniu 17.04.2018r. w Szkole Podstawowej z oddziałami specjalnymi w Chełmcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Gminnym konkursie Palm Wielkanocnych. Wzięło w nim udział ponad 500 mieszkańców Gminy Chełmiec a do konkursu zgłoszono 238 palm. Wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski powitał licznie przybyłych uczestników i wyraził swoje wielkie zadowolenie z tego, że tak wiele młodych mieszkańców gminy bierze udział w tym konkursie przez co tradycja robienia palm, tak głęboko zakorzeniona w naszej gminie, ma szanse przetrwać nie zmieniona. Nagrody laureatom wręczali Wójt oraz Jan Mróz członek Komisji Kultury Gminy Chełmiec oraz Radny Gminy. Organizatorzy konkursu dziękują  Proboszczom oraz Parafiom z terenu  Gminy Chełmiec za pomoc w przeprowadzeniu konkursu jak również Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Chełmcu za okazana pomoc przy organizacji uroczystości wręczenia nagród. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do czynnego udziału w konkursach organizowanych przez GOK w Chełmcu.