Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: Klęczany 1, 33-394 Klęczany
Biuro: ul. Papieska 2,33-395 Chełmiec,

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy na finał XXIII Przeglądu Palm Wielkanocnych
w Gminie Chełmiec,
który odbędzie się dnia
28 kwietnia 2017 r. godz.15.00
w Zespole Szkół w Chełmcu
ul. Marcinkowicka 9

 

 UWAGA:

Nie odebranie nagrody pieniężnej od dnia 04.05.2017r. - 12.05.2017r.

oznacza wygaśnięcie prawa do jej odbioru i wszelkich roszczeń z tego tytułu.

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia

leżące po stronie uczestnika nagrodzonego w konkursie.

 Do odebrania nagrody niezbędny jest dowód tożsamości osoby odbierającej.

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach

biuro – Urząd Gminy w Chełmcu pokój nr 24

 www.gok.chelmiec.plemail: gok@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy 18/443 33 73

PROTOKÓŁ