Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Zapraszamy na nasze świetlice oraz prowadzone na nich zajęcia.

Centrum Społeczno-Kulturalne w Marcinkowicach

Centrum Społeczno-Kulturalne w Marcinkowicach

Centrum Społeczno-Kulturalne w Marcinkowicach

Centrum Społeczno-Kulturalne w Marcinkowicach to placówka działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Mieści się ona w budynku starego przedszkola, wyremontowanego i przystosowanego do potrzeb zajęć świetlicowych.


Zobacz więcej

Świetlica Wiejska w Małej Wsi

Świetlica Wiejska       w Małej Wsi

Świetlica Wiejska w Małej Wsi

Celem naszej placówki jest organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. Prowadzone zajęcia mają na celu rozwijanie w podopiecznych kreatywności oraz uczą współpracy z rówieśnikami.


Zobacz więcej

Świetlica Wiejska w Wielopolu

Świetlica Wiejska w Wielopolu

Świetlica Wiejska w Wielopolu

Świetlica Wiejska w Wielopolu to jedna z placówek działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Mieści się ona w wyremontowanym i przystosowanym do potrzeb zajęć świetlicowych budynku komunalnym.


Zobacz więcej

Świetlica Wiejska w Kunowie

Świetlica Wiejska w Kunowie

Świetlica Wiejska w Kunowie

Na zajęcia świetlicowe zapraszamy w ciągu roku szkolnego oraz ferii i wakacji.
Świetlica Wiejska w Kunowie placówka działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu.


Zobacz więcej

Świetlica Wiejska w Kurowie

Świetlica Wiejska w Kurowie

Świetlica Wiejska w Kurowie

Świetlica Wiejska w Kurowie to  działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Mieści się ona w starej szkole, wyremontowanej i przystosowanej do potrzeb zajęć świetlicowych.


Zobacz więcej

Centrum Społeczno Kulturalne w Piątkowej.

Centrum Społeczno Kulturalne w Piątkowej.

Centrum Społeczno Kulturalne w Piątkowej.

Centrum Społeczno-Kulturalne w Piątkowej to placówka działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Mieści się ona w budynku Szkoły Podstawowej w Piątkowej, w pomieszczeniach wyremontowanego i przystosowanego do potrzeb zajęć świetlicowych poddasza.


Zobacz więcej

Świetlica Wiejska w Klimkówce

Świetlica Wiejska w Klimkówce

Świetlica Wiejska w Klimkówce

Świetlica powstała w nowym budynku wybudowanym na cele społeczno kulturalne. Na zajęcia świetlicowe zapraszamy w ciągu roku szkolnego ferii i wakacji.
Świetlica Wiejska w Klimkówce to placówka działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu.


Zobacz więcej

Centrum Spoleczno Kulturalne w Wielogłowach

Centrum Spoleczno Kulturalne w Wielogłowach

Centrum Spoleczno Kulturalne w Wielogłowach

Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielogłowach to placówka działająca w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. Mieści się ona w budynku komunalnym, na pierwszym piętrze pomieszczenia zostały wyremontowane i przystosowane  do potrzeb zajęć świetlicowych.

 

 

Zajęcia odbywają się

od wtorku do piątku  w godzinach od 13.00 do 18.00


Zobacz więcej

Zmiana godzin pracy Świetlic Wiejskich i Centrów Społeczno Kulturalnych w okresie wakacji

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu informuje, że z dniem 24 czerwca 2024r. zmieniają się godziny pracy Świetlic Wiejskich i Centrów Społeczno Kulturalnych działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmcu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Wymagane dokumenty należy dostarczyć lub przesyłać pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu w terminie od 17.06.2024r. do 05.07.2024r. do godz. 15:OO w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko głównego księgowego GOK”, (liczy się termin wpływu dokumentów do GOK).

Czytaj więcej

Regulamin XVIII Przeglądu Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmiec

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu informuje, że do dnia 20 czerwca 2024r. czekamy na zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chełmiec chcących wziąć udział w tegorocznym Przeglądzie, który odbędzie się w dniu 14 lipca 2024r. na placu przy ASTRO CENTRUM w Chełmcu. Zgłoszenia do udziału prosimy przesłać na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia na adres Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec lub dostarczyć osobiście do biura GOK w Chełmcu - adres jw. do pokoju nr 21. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione i podpisane karty zgłoszeń.

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.gok.chelmiec.pl

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr. tel. 18 443-33-73 

 

Czytaj więcej

VIII Przegląd Młodych Muzyków i Instrumentalistów

W dniu 21 maja w budynku ASTRO CENTRUM w Chełmcu odbył się VIII Przegląd Młodych Muzyków Instrumentalistów, w którym udział biorą uczniowie ze Szkółek Muzykowania prowadzonych przez GOK w Chełmcu.

Czytaj więcej

Sukces RZPiT "Piątkowioki"

Od dnia 26 do 27 kwietnia rozpoczęły się przesłuchania konkursowe dla zespołów śpiewaczych, tanecznych i kapel ludowych w ramach  14. Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego Zagłębie i Sąsiedzi. Naszą gminę godnie reprezentował Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Piątkowioki"

Czytaj więcej

Paszyn sztuka ludowa

Stowarzyszenie RAZEM DLA KULTURY z radością informuje, że właśnie wydało karnet kartek pocztowych pn. "Paszyn sztuka ludowa".  Karnet zawiera dziewięć kartek pocztowych z zdjęciami rzeźb Paszyńskich, autorem fotografii jest Piotr Droździk.

Czytaj więcej

Najbliższe imprezy

  • 2024-06-20 Regulamin XVIII Przeglądu Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmiec

    Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu informuje, że do dnia 20 czerwca 2024r. czekamy na zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chełmiec chcących wziąć udział w tegorocznym Przeglądzie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Kalendarz imprez kulturalnych