Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Stanisława Motyka, mieszkanka Piątkowej.

Twórczością ludową zajmuje się od najmłodszych lat. Od 30 sierpnia 1977r. należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu i tworzy głównie płaskorzeźby i rzeźby w drewnie. Maluje również na szkle oraz obrazy olejne na płótnie. Jest czynna uczestniczką wszelkich wydarzeń artystycznych, biorąc udział w wystawach krajowych i zagranicznych.

Jest autorką wielu prac, mających charakter ludowego rękodzielnictwa, prezentowanych i nagradzanych na licznych konkursach, pokazach, jarmarkach i ludycznych imprezach organizowanych na terenie nowosądecczyzny jak i w kraju i zagranicą. Jej twórczość rzeźbiarską Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, uważa za ważną, gdyż sięgając do różnych technik i form tradycyjnej rzeźby ludowej, twórczo je rozwija, nadając im swoisty, indywidualny charakter. Szczególnie cenne prace to: rzeźby ludowe, plastyka obrzędowa - palmy, pająki... Wieloletnia twórcza praca artystyczna Stanisławy Motyki nie tylko służy pięknej sprawie podtrzymywania czy też reaktywowania ginącego rękodzieła, nie tylko popularyzuje wiedzę o kulturze naszego regionu lachowskiego, skąd autorka czerpie wzory, lecz także inicjuje zainteresowanie sztuką ludową we własnym i innych środowiskach, łącznie z Polonią i mieszkańcami innych krajów.