Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Dorobek kulturalny wsi leżących na terenie gminy Chełmiec jest bardzo różnorodny.  Bogactwo jego cechują wartości intelektualne, moralne, społeczne, religijne i estetyczne. Niejednokrotnie scala społeczeństwo wiejskie w podejmowanych przez nie działaniach mających na celu dbałość o wizerunek swoich wsi jak i o podniesienie komfortu życia, co sprzyja zachowaniu odrębności kulturowej. Przodującymi w propagowaniu i dbałości o naszą „małą ojczyznę” są nasze Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje działające od ponad 100 lat, które najbardziej aktywnie włączają się w życie społeczne obszarów wiejskich.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, to  wiejskie społeczniczki, które na co dzień pielęgnują rodzimy folklor, zwyczaje, obrzędy, tradycyjne potrawy kulinarne i z dumą prezentują ten dorobek na wszystkich imprezach folklorystycznych. Ponadto nasze Panie pozyskują środki finansowe na realizowanie zadań publicznych, organizując wycieczki, spotkania warsztatowe, imprezy o tematyce regionalnej, które w większości skierowane są do dzieci i młodzieży.

Od  2006 roku GOK w Chełmcu jest organizatorem Gminnego Przeglądu Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW. W trzech konkurencjach: kulinarnej, scenicznej i plastycznej biorą udział cztery KGW z terenu naszej gminy. Od 2010 r. na terenie Zespołu Szkół w Marcinkowicach odbywa się Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich.