Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu jest instytucją kultury utworzoną do realizacji zadań własnych Gminy Chełmiec w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu mieści się w Chełmcu.

Pod auspicjami GOK działają zespoły regionalne tj., Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Piątkowioki”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Świniarsko”, Zespół Regionalny „Mała Helenka”.

Ponadto pod opieką GOK prężnie rozwijają się szkółki muzykowania, m.in. w Librantowej, Małej Wsi, Marcinkowicach, Świniarsku, Biczycach Dolnych,  Wielogłowach, Chełmcu, Chomranicach, Paszynie oraz Kapela z Klęczan.

Pod patronatem GOK działają świetlice wiejskie w Małej Wsi, w Wielopolu, w Klimkówce, w Kunowie, w Kurowie oraz  Centra Społeczno Kulturalne w Wielogłowach, Marcinkowicach oraz Piątkowej.

Od kwietnia 2019r. w ramach Gminnego Ośrodka Kultury działa obserwatorium astronomiczne mieszczące się w budynku ASRTO CENTRUM w Chełmcu. Prowadzi ono działalność cieszącą się dużym zainteresowaniem jako atrakcja, która łączy walory turystyczne i edukacyjne.

GOK organizuje cykliczne imprezy kulturalne m.in. Przegląd Zespołów Kolędniczych „Przebierańcy w Klęczanach”, „Bieg Legionisty” z udziałem uczniów z placówek oświatowych Gminy Chełmiec czy Jarmarki Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, Przegląd Palm Wielkanocnych w Gminie Chełmiec. Festyny Rodzinne: z okazji Dnia Dziecka, Imieniny Gminy Chełmiec, Gminny Przegląd Kulinarny i Kulturalny Kół Gospodyń Wiejskich, Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Chełmiec.

Na tym nie koniec działalności GOK-u w Chełmcu. W jego opisie nie może zabraknąć informacji o Kołach Gospodyń Wiejskich, które pielęgnują, podtrzymują i promują tradycję polskiej wsi. Koła Gospodyń Wiejskich działają m.in. w Klęczanach, Krasnem Potockiem, Małej Wsi i Marcinkowicach.

GOK wspiera działalność twórców ludowych. W Gminie jest ich wielu. To ludzie, którzy malują na szkle i płótnie, rzeźbią, wykonują koronki klockowe, haftują, tworzą bajeczne kwiaty z bibuły i krepiny czy pająki ze słomy. Oczywiście do długiej listy pozytywów w działalności GOK-u nie sposób nie dodać organizacji wszelkiego rodzaju imprez, warsztatów, szkółek, przeglądów, biesiad i wystaw. Nie sposób opisać całej kulturalnej działalności . Dlatego gorąco polecamy www.gok.chelmiec.pl