Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Województwo Małopolskie

„V Gminny Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich – Mała Wieś 2010”

Przegląd odbył się podczas Biesiady Małowiejskiej. Rozpoczęty został prezentacjami artystycznymi, w których mogliśmy zobaczyć starodawne zwyczaje, obrządki i posłuchać pieśni ludowych. I tak, KGW z Krasnego Potockiego zaprezentowało program „Skubanie wełny owczej, przędzenie i robienie na drutach”, KGW z Marcinkowic „Haftowanie strojów ”, KGW z Klęczan „ Podskubywanie gęsi”- w roli głównej „biczycka” gęś. Po wszystkich występach scenicznych nastąpiła ocena potraw regionalnych zgłoszonych do konkursu. Mogliśmy podziwiać i smakować potrawy dawnej kuchni ludowej tj.: kapuśniak, kotlety z fasoli Jasiek, kluski ziemniaczane kudłate, żeberka w kapuście i po za konkursem dużo innych pyszności.
Prezentacje konkursowe prac rękodzielniczych i degustacje potraw, odbywały się przy stoiskach wystawowych poszczególnych KGW.

Województwo Małopolskie

„XVIII Bieg Legionisty - Marcinkowice 2010”

Bieg Legionisty jest sztandarową pozycją wydarzeń sportowych w Gminie Chełmiec. Jak co roku Bieg został przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu pod patronatem wójta Gminy Chełmiec Barnarda Stawiarskiego. Zawody przełajowego biegu patriotycznego, w których co rocznie bierze udział około 450 uczestników – młodzieży szkolnej ze szkół chełmieckich. Do Marcinkowic przybyło ponad 570 młodych biegaczy. Wydarzenie to poświęcone jest pamięci Legionistów, walczących pod Marcinkowicami w 1914 r. o wolną Polskę. Bitwa Legionów Józefa Piłsudskiego, to jedno z pierwszych zbrojnych zmagań żołnierzy polskich w wojnie, która miała zmienić oblicze Europy.

Województwo Małopolskie w dziedzinie kultury w 2010 r. pn. „Chopin wśród Małopolan”

„Chopin w Chełmcu”- Plenerowy koncert muzyki fortepianowej.

W niedzielne popołudnie 27 czerwca, przy zabytkowym kościele w Wielogłowach odbył się plenerowy koncert muzyki fortepianowej w ramach projektu – „Chopin przyjechał „ – „Chopin w Chełmcu”. Koncert uświetnił 200 rocznicę urodzin naszego najwybitniejszego kompozytora Fryderyka Chopina. Przed publicznością zaprezentował się znakomity pianista Piotr Banasik, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, który występował z recitalami i koncertami symfonicznymi w Niemczech, Czechach, Francji, Kanadzie, Meksyku, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Ukrainie, Słowacji i we Włoszech. Koncert poprowadziła Aleksandra Samson. Zgromadzeni wysłuchali brawurowo zagranej Etiudy Rewolucyjnej, nastrojowych nokturnów oraz mazurków i polonezów. Pomysł na prezentację muzyki poważnej w gminach i małych miasteczkach narodził się w Biurze Koncertowym Herold, które z programem „Chopin przyjechał” realizuje koncerty w całej Polsce. W naszym regionie w organizację tego koncertu włączyło się jako MECENAS województwo małopolskie. Patronem medialnym projektu „Chopin przyjechał” jest Polskie Radio Program I oraz TVP - Info

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Sądecczyzna. Po obu stronach Dunajca”

Wydanie prezentacji multimedialnej najpiękniejszych miejsc Powiatu Nowosądeckiego. Wydawnictwo multimedialne w formie zdjęć panoramicznych, na których znajdą się najciekawsze i atrakcyjne pod względem walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych miejsca Powiatu Nowosądeckiego oraz zespoły regionalne, które prezentują się na zdjęciach plenerowych w sądeckim Skansenie.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„ Cudze chwalicie, swego nie znacie”  

Wydanie karnetu kartek  pocztowych Promocja twórców ludowych, którzy swoją działalnością zajmują się krzewieniem i ochroną wielu dziedzin sztuki ludowej stała się priorytetem w działalności naszego ośrodka kultury. Poprzez uchwycenie w formie zdjęć pracy naszych twórców ludowych chcieliśmy zachęcić do poznania ich warsztatu pracy i gotowych dzieł plastycznych. W założeniach zadaniowych zostały wykonane fotografie, ukazujące warsztaty pracy twórców, obejmujące wiele dziedzin sztuki ludowej. Na dziesięciu pocztówkach zostali przedstawieni min. malarze, koronkarki, hafciarki, bibułkarki, rzeźbiarze.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Pocztówka z Sądecczyzny” Kwiaty łąk, pól i lasów” 

Wydanie karnetu kartek  pocztowych. Pomysł na ukazanie przyrody w formie karnetu kartek wziął się z obserwacji malowniczych i bogatych w roślinność terenów Sądecczyzny. W założeniach zadaniowych zostały wykonane fotografie przyrodnicze makro, ukazujące to co gołym okiem czasem trudno dostrzec. Na dziesięciu pocztówkach zostały przedstawione rośliny z naszych łąk, pól i lasów np. Przetacznik ożankowy, Mak polny, Chaber górski, Komonica zwyczajna, Dzwonek rozpierzchły, Firletka poszarpana, Barwinek pospolity, Zawilec gajowy, Krwawnica pospolita, Żywokost lekarski. Karnet kartek został wydany w zakładanym nakładzie 300 zestawów po 10 pocztówek każdy

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„PALMY CHEŁMIECKIE” Wernisaż wystawy tradycyjnego tworzenia palm wielkanocnych na terenie Gminy Chełmiec.

Promowanie amatorskiej twórczości ludowej z terenu Sądecczyzny /Gminy Chełmiec/. Promocja jednego z największych na południu Polski, Przeglądów Palm Wielkanocnych, który zorganizowany był po raz XVI przez GOK w Chełmcu i stanowił  znakomite forum edukacyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego. W realizacji zadania, wzięli udział  twórcy ludowi, którzy wykonują tradycyjne palmy wielkanocne, którzy przez wiele lat zajmowali czołowe miejsca w przeglądzie oraz uchwycenie ich pracy w formie fotografii i promocja zadania na wernisażu w Pijalni Głównej w Krynicy.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Poezją i prozą poznajemy Sądecczyznę”  Wydanie tomików wierszy i gawęd twórców z terenu Sądecczyzny Gmina Chełmiec

Zadanie mające za cel promocję amatorskiej twórczości ludowej z terenu Sądecczyzny /Gminy Chełmiec/, zachęcenie twórców do ukazania ich spojrzenia na region w którym mieszkają, rozwój tożsamości regionalnej, pogłębienie wiedzy o kulturze regionu  i doskonalenie umiejętności twórczych, ukazanie różnych  miejscowości w Powiecie Nowosądeckim i zachęcenie poprzez wydawnictwo do ich poznania. W realizacji zadania wzięli  udział  twórcy ludowi, których pasją jest twórczość literacka. Następnie zebrano i opracowano informację o osobach, które zajmują się ludową twórczością literacką. Kolejno wybrano trzech autorów i spośród twórczości dostarczonej przez nich zweryfikowanie materiału końcowego do druku  tomiku wierszy i gawęd twórców z terenu Sądecczyzny.

WNIOSEK  o przyznanie nagrody okolicznościowej przyznawanej  Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

  • Helena Kufta
  • Stanisława Majda