Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Muzyka „z Klęczan” powstała w 2010r. w ramach działalności Szkółki muzykowania ludowego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu. Nauka gry w szkółce prowadzona jest na klarnecie i kontrabasie. Osoby grające na trąbce i skrzypcach, uczyły się podstaw gry u innych nauczycieli, natomiast  grupowe muzykowanie pozwoliło stworzyć dobry i zgrany zespół, grający tradycyjną lachowską muzykę.

Muzyka „Z Klęczan” bierze udział w większości imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu min. festyny, dożynki, jubileusze, przeglądy kół gospodyń wiejskich itp.

Jest zapraszana przez kierownictwo Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach na doroczną uroczystość barbórkową.

W swoim dorobku ma wyróżnienie na XXIX Konkursie muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka” w Podegrodziu w 2011r oraz trzecie miejsce na tymże konkursie w 2012r. Ponadto muzyka przygrywała na jubileuszowej XXX „Druzbacce” w Podegrodziu oraz na Festiwalu Folkloru Polskiego:  „46 Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej, drużbie weselnemu, Rafałowi Kasieczce Z Klęczan, który w Podegrodziu zdobył nagrodę główną w swojej kategorii tj. „Złotą siekierkę”, a w Bukowinie Tatrzańskiej pierwsze miejsce.

Trzeba dodać, że Rafał Kasieczka często służy swoim śpiewem i talentem drużbiarskim w koncertach muzyki „Z Klęczan”

 

Gościnnie muzykę wspomagają: Agnieszka Nowak – skrzypce, klarnet, Karolina Bulzak – skrzypce, Robert Iwański – trąbka.

Wszystkich chętnych, zarówno początkujących jak i bardziej doświadczonych młodych muzyków zapraszamy do pogłębiania swoich zainteresowań muzyką ludową w ramach działalności Szkółki muzykowania ludowego działającej w siedzibie GOK w Klęczanach. Zajęcia odbywają się w każdy piątek, w godzinach od 15:00 – 19:00.

 

W swym dorobku posiadają już:

  • Wyóżnienie   w   XXIX Konkursie Muzyk Instrumentalistów  Śpiewaków Ludowych i Drużb Weselnych / Podegrodzie  12-15 maja 2011r.

Przykładowa muzyka w wykonaniu szkółki

 

 

Zajęcia odbywają się w każdy piątek, w godzinach od 15:00 – 19:00.