Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Stanisława Majda mieszkanka Świniarska. Twórczością ludową zajmuje się od najmłodszych lat. Jej artystyczna przygoda rozpoczęła się w 1995 r. , kiedy to wykonała pierwszą palmę wielkanocną na parafialny konkurs i wykonane przez nią kwiaty zrobiły duże wrażenie na etnografach z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Tak też rozpoczęła się współpraca trwająca do dziś z Sądeckim Parkiem Etnograficznym, gdzie jako artystka ludowa, bierze udział w imprezach skansenowskich na stoiskach prezentując swoje wyroby bibułkarskie i szydełkowe tj serwety, obrusy, kompozycje kwiatowe, palmy wielkanocne, pająki czy wieńce dożynkowe. Po 1996 r. bierze czynny udział w życiu kulturalnym Gminy Chełmiec, współdziałając z GOK w Chełmcu. Od 2002r. Rozwinęła się współpraca pani Stanisławy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. W 2007r. została przyjęta do Stowarzyszenia Lachów Sądeckich w Podegrodziu. Prowadzi mnóstwo warsztatów, bierze udział w licznych pokazach swojej twórczości m.in. w Słowacji, Serbii, Francji.