Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Wydawnictwo, którego zawartość stanowią nadesłane na konkurs ogłoszony przez Szkołę Podstawową w Rdziostowie legendy i opowieści spisane przez dzieci z terenu gminy Chełmiec, a przekazane im przez ich przodków. Dodatkowo album wzbogacony został ilustracjami do danych prac. Celem publikacji jest wzrost popularności lokalnego dziedzictwa krajobrazowo – przyrodniczego oraz zwiększenie wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Publikacja wydana została przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego w ramach: