Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Książka przedstawia bogatą historię wsi Boguszowa, Januszowa, Librantowa opartą na materiałach źródłowych od końca XIII wieku (1299 rok), kiedy to księżna Gryfina nadała obszar 100 łanów frankońskich Janowi Bogaczowi. Na tym terenie powstały później wsie: Januszowa, Librantowa, Boguszowa, a także Kwieciszowa i Olchówka ( Wolchowa). Równie stary rodowód mają Mogilno i Siedlce, wymienione z nazwy w tym samym dokumencie. Z początku XIV wieku pochodzą dokumenty poświadczające istnienie w tym czasie Mystkowa, Paszyna i Piątkowej. Mieszkańców Boguszowej, Januszowej, Librantowej oraz osoby, które mają rodowód w tych wsiach, zainteresują zapewne ich praprapraprzodkowie sprzed ponad 300 lat, których nazwiska zapisane zostały w księgach metrykalnych od 1670 r. Książka jest owocem wieloletnich poszukiwań interesujących materiałów źródłowych w bibliotekach i archiwach Nowego Sącza i Krakowa. Publikacja wydana została przy wsparciu finansowym z Urzędu Marszałkowskiego w ramach: