Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Małopolska pełna smaku”- Małopolski Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich

Celem przedsięwzięcia jest ochrona i promocja regionalnych i tradycyjnych potraw kulinarnych,rękodzieła artystycznego i lokalnego folkloru .Wszystko to, prezentowane przez najstarszą organizację wiejską,jaką jest Koło Gospodyń Wiejskich, może w dużej mierze przyczynić się do zachowania dziedzictwa kulturowego,rozwoju poszczególnych regionów oraz umocnienia tożsamości społeczności lokalnych. W realizacji konkursu,wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z Małopolski. W ramach odbywającego się Małopolskiego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach została przeprowadzona weryfikacja nagrodzonych dotychczas w ubiegłorocznych latach przepisów kulinarnych w celu opublikowania ich w najnowszym wydaniu przewodnika pt: „Tradycyjne przepisy kuchni małopolskiej”. Wybrane przepisy zostały wraz z imieniem i nazwiskiem autora umieszczone  w książce,która tym samym stała się skarbnicą „małopolskiego smaku”.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Zabytkowa Wieś  Sądecka”.

Wydanie karnetu kartek pocztowych. Zadanie publiczne  ma na celu podniesienie atrakcyjności Powiatu Nowosądeckiego poprzez jego promocję w formie wydania karnetu kartek pocztowych. Przyczyną, która skłania nas do realizacji w/w zadania jest  potrzeba rozpowszechniania informacji o zabytkach, które są nieodzownym,  aczkolwiek często zapominanym elementem sądeckiej  kultury.  Priorytetem przedsięwzięcia jest uchwycenie na fotografii zabytków wsi sądeckiej a przez to zachęcenie potencjalnych odbiorców do zapoznania się z historią ziem sądeckich, co pozwoli na artystyczne spojrzenie w kierunku regionu Sądecczyzny.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

KONSERWATORprogram aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

W ramach programu możliwe było zatrudnienie jednego pracownika w ramach zatrudnienia subsydiowanego na stanowisku Animator Kultury.