Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Twórczością ludową zajmuje się od 1980r., kiedy jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Klęczanach rozpoczęła prowadzenie Dziecięcego Zespołu Tanecznego 6-latków i prowadziła go nie przerwanie do czasu przejścia na emeryturę tj. do 2008r. Zespół dzięki staraniom pani Zofii zakupił stroje do tańca narodowego – Krakowiak oraz część strojów do tańca ludowego. Dzieci przez swoje występy uświetniały wiele imprez nie tylko szkolnych, ale bardzo aktywnie włączały się w uroczystości środowiskowe np. Dzień Górnika, festyny wiejskie – Piknik pod lipą, dzień seniora, przeglądy kolędnicze i jasełka, zjazdy jubileuszowe np. GS Chełmiec.

Przygotowanie grup kolędniczych na przeglądy gminne, powiatowe i regionalne ( Bukowina Tatrzańska, Podegrodzie) to kolejna pasja Pani Z. Dudzik. W tych przygotowaniach Pani Zofia była głównie choreografem, wykorzystywała tu swoją ogromną wiedzę z zakresu etnografii regionalnej Lachów Sądeckich, a całym scenariuszem zajmował się Pan Julian Jacak. Wspólna ich praca przyczyniła się do wielu nagród dla grup kolędniczych z Klęczan. Oprócz wiedzy i znajomości folkloru oraz umiejętności plastycznych posiada ogromną chęć do działania, tym wzbudza podziw i uznanie wśród uczniów, współpracowników oraz rodziców, ale też zachęca do działania. Jest pomysłodawcą międzyklasowego przeglądu artystycznego uczniów szkoły podstawowej, który obrazuje pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży. W pracy z dziećmi realizuje się i przekazuje młodemu pokoleniu zamiłowanie do kultury lachowskiej, prowadzi zajęcia z zakresu bibułkarstwa z dziećmi i członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich.

Pani Zofia Dudzik bierze aktywny udział w licznych pokazach, warsztatach, wystawach oraz konkursach. Jej pasją jest tworzenie kwiatów bibułkowych oraz z zamiłowania do regionu, zajmuje się zbieraniem informacji, scenariuszy zwyczajów i obrzędów ludowych. Dzięki tej wiedzy jest zapraszana jako członek jury do oceny palm wielkanocnych, prac plastycznych w Powiatowym Konkursie Pożarniczym oraz rękodzieła na przeglądzie „Mistrz uczeń”. W pracy z dziećmi realizuje się najpełniej i przekazuje młodemu pokoleniu zamiłowanie do kultury lachowskiej, jest aktywnym członkiem społeczności lokalnej.