Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHEŁMCU NA ROK 2021

 

Styczeń 2021r.

XXX Przegląd Zespołów Kolędniczych „Przebierańcy w Klęczanach” – przegląd w formie online ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID -19

Zajęcia świetlicowe w ferie w formie – online ze względu na panujące obostrzenia związane z COVID -19 – publikacja filmów i materiałów instruktarzowych przygotowanych przez świetlice wiejskie.

 

Luty 2021r.

Realizacja projektu pn." STREET ART. Organizacja warsztatów malarskich połączona z tworzeniem muralu”.  Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu granatowego pt.  „Wykreowanie atrakcyjnej oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”.

 

Ogłoszenie konkursu Witaj Majowa Jutrzenko – konkurs dla szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec

Tematyczne soboty w ASTRO CENTRUM – wznowienie działalności obserwatorium

Wznowienie działalności szkółek muzykowania oraz Zespołów Regionalnych – gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19

 

Marzec 2021r.

Przeprowadzenie XXVI Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec - odbędzie się w standardowej formie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, w przeciwnym razie forma przeprowadzenia konkursu zostanie dostosowana do panującej sytuacji.

Wielki Jarmark Wielkanocny – odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19

Wykonanie palmy Wielkanocnej przed budynek Urzędu Gminy.

Wydanie Gazetki Kurier Chełmiecki.

 

Kwiecień 2021r.

Rozstrzygnięcie XXVI Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec – rozdanie dyplomów oraz nagród rzeczowych przy zachowaniu wszystkich obostrzeń i dystansu społecznego.

Rozliczenie projektu pn." STREET ART. Organizacja warsztatów malarskich połączona z tworzeniem muralu”. 

 

Maj 2021r.

Przeprowadzenie konkursu "Witaj Majowa Jutrzenko!". Jest to konkurs o charakterze patriotycznym. - odbędzie się w standardowej formule, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, w przeciwnym razie będzie to konkurs online.

 

Czerwiec 2021r.

 

Gminny Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny - czerwiec 2021r. odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, w przeciwnym razie zostanie zorganizowany konkurs dla dzieci.

 

Lipiec 2021r.

Imieniny Gminy Chełmiec – festyn rodzinny największa impreza plenerowa w gminie. Odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, w przeciwnym razie zostanie ogłoszony konkurs dla rodzin.

Tematyczne zajęcia wakacyjne dla dzieci na Świetlicach Wiejskich i CSK na terenie gminy Chełmiec - odbędą się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, w przeciwnym razie publikacja filmów i materiałów instruktarzowych przygotowanych przez świetlice wiejskie zamieszczana na Internecie.

 

Sierpień 2021r.

XV Gminny Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich – odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19

Tematyczne zajęcia wakacyjne dla dzieci na Świetlicach Wiejskich i CSK na terenie gminy Chełmiec - odbędzie się gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, , w przeciwnym razie publikacja filmów i materiałów instruktarzowych przygotowanych przez świetlice wiejskie zamieszczana na Internecie.

Wrzesień - Październik 2021r.

XXVII Bieg Legionisty – odbędzie się gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19

 

Listopad – grudzień 2021r.

IV Przegląd Młodych Muzyków - listopad 2021r. - odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19

Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych - odbędzie się w standardowej formie, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, w przeciwnym razie będzie tylko możliwość odebrania paczek przez rodziców lub opiekunów.

 

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy -  odbędzie się, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19.

Wydanie gazetki Kurier Chełmiecki.

 

ZAJĘCIA STAŁE Gminnego Ośrodka Kultury

Prowadzenie zajęć plastycznych na świetlicach wiejskich oraz CSK na terenie gminy, wspieranie inicjatyw kulturalnych na świetlicach, realizowane:

  • Świetlica Wiejska w Małej Wsi
  • Świetlica Wiejska w Kurowie,
  • Świetlica Wiejska w Kunowie,
  • Świetlica Wiejska w Wielopolu,
  • Świetlica Wiejska w Klimkówce
  • Centrum Społeczno Kulturalne w Wielogłowach,
  • Centrum Społeczno Kulturalne w Marcinkowicach
  • Centrum Społeczno Kulturalne w Piątkowej

 

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również zajęcia w zakresie szkółek muzykowania oraz Zespołów Regionalnych (RZPiT Świniarsko, RZPiT Piątkowioki, ZR Mała Chelenka) - gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli i zostaną zniesione obostrzenia dot. COVID-19, zajęcia w ramach powyższych form aktywności  zostaną wznowione.