Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Województwo Małopolskie


"Sylwetka Księdza prof. Bolesława Kumora, jako wzorzec do pobudzenia aspiracji młodego pokolenia i umocnienia poczucia tożsamości regionalnej"

Organizacja konferencji połączonej z wydaniem publikacji  książkowej. Dwudniowe seminarium, to wspólna inicjatywa Województwa Małopolskiego, Miasta Nowy Sącz, Gminy Chełmie oraz Fundacji Sądeckiej. Zainaugurował je panel dyskusyjny w sądeckim ratuszu "Ks. prof. Bolesław Kumor jakim go pamiętamy" w którym wzięli udział: ks. prof. Jacek Urban z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Leszek Zegzda - wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz siostra Stefania Jaworska ze Zgromadzenia Sióstr Józefatek koło Stalowej Woli, którzy wspominali osobę zmarłego przed pięciu laty ks. profesora. Drugiego dnia uczestnicy seminarium przenieśli się do Niskowej, do siedziby OSP. Wcześniej. po porannej Mszy Świętej odprawionej przez ks. dra Andrzeja Jeża, złożone zostały kwiaty na grobie ks. profesora Bolesława Kumora. W pierwszym panelu dyskusyjnym zatytułowanym "Wieś sądecka w okresie międzywojennym i tuż po zakończeniu II wojny światowej" wzięła udział trójka najstarszych mieszkańców parafii Trzetrzewina: Anna Tomaszek, Franciszek Wnęk i Roman Lorek, którzy wspominali osobę Bolka - jak nazywali ks. prof. Kumora w latach swojej młodości. W panelu "Diecezja tarnowska i Sądecczyzna z perspektywy Krakowa i Lublina" ks. prof. Anzelm Weiss z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i profesor Feliks Kiryk wspominali olbrzymi dorobek naukowy, doskonałą pamięć i biegłość w pisaniu na maszynie ks. Kumora. W okresie poprzedzającym seminarium odbył się konkurs poświęconym życiu i dorobkowi księdza prof. Bolesława Kumora pn. "Sylwetka Księdza prof. Bolesława Kumora, jako wzorzec do pobudzenia aspiracji młodego pokolenia i umacniania poczucia tożsamości regionalnej". Nagrody zostały wręczone podczas seminarium.