Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Operacja pn. „Budowa placu zabaw oraz adaptacja poddasza na cele kulturowe na obszarze LGD Korona Sądecka” mająca na celu: rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej, służącej  zachowaniu dziedzictwa i wzmacnianiu więzi społecznych dzięki zagospodarowaniu poddasza nad świetlicą w Małej Wsi oraz wykonanie placu zabaw w Marcinkowicach do dnia złożenia wniosku o płatność, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywany wynik operacji: Adaptacja poddasza na cele kulturalne oraz budowa placu zabaw