Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Operacja pn. „Adaptacja poddasza nieużytkowego nad Szkołą Podstawową w Piątkowej na cele kulturalne” mająca na celu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez utworzenie Centrum Społeczno – Kulturalnego wraz z salą prób, garderobą dla Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Piątkowioki oraz dwiema salami do prowadzenia zajęć muzycznych oraz świetlicowych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywany wynik operacji: utworzenie Centrum Społeczno – Kulturalnego  w Piątkowej.