Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Województwo Małopolskie – „Mecenat Małopolski”


„Bóg Honor Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie  niepodległej rzeczpospolitej.”

Dwudniowe seminarium naukowe rozpoczęło się od spotkania z gen. Mieczysławem Bieńkiem w sądeckim ratuszu. Seria wykładów i paneli dyskusyjnych odbyła się w Marcinkowicach. Ziemia sądecka wydała wielu bohaterów. Podczas burzliwych dziejów XX wieku, naznaczonego dwiema wojnami i dwoma totalitaryzmami – Sądeczanie zdali egzamin z patriotyzmu. Na życiorysach takich generałów, jak Józef Kustroń, Józef Giza, Michał Gałązka, Bronisław Pieracki czy Bronisław Chruściel można się uczyć najnowszej historii Polski. Dziejom Sądecczyzny w XX wieku, widzianej w perspektywie walk jej mieszkańców o niepodległość, poświęcone było seminarium „Bóg, Honor, Ojczyzna. Sądeccy żołnierze i generałowie w służbie niepodległej Rzeczypospolitej”, które odbyło się w dniach 27–28 marca w Nowym Sączu i Marcinkowicach. Gośćmi  specjalnymi konferencji byli Ryszard Kaczorowski wraz z małżonką, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie oraz generał Franciszek Gągor, szef Sztabu Generalnego WP. W książce, którą wydano, obok streszczeń wystąpień uczestników seminarium, przedstawiono materiały historyczne, przygotowane przez dwóch sądeckich autorów Jerzego Leśniaka i Henryka Szewczyka.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu


„Malownicze Zakątki Powiatu Sądeckiego.” 

Wydanie karnetu kartek  pocztowych. Karnet stanowił 10 pocztówek zapakowanych w kolorowe etui. Kartki prezentowały najpiękniejsze regiony powiatu nowosądeckiego, w większości z miejscowości należących do Gminy Chełmiec.