Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Na scęście, na zdrowie na to Błoze Narodzenie

Tymi oto życzeniami zapoczątkowaliśmy okres występów świątecznych, Bożonarodzeniowych. Wzorowo i perfekcyjnie dobrany scenariusz przez nasze instruktorki : pp. Magdę i Monikę, pozwolił nam, na zaprezentowanie się dla szerokiej publiczności.

 

 

I tak , 22.12.2010 gościliśmy w „naszej szkole” w Chełmcu, na spotkaniu wigilijnym dla naszych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych Zespołu Szkół w Chełmcu.

 

 

Koncert przebiegał w umiarkowanych emocjach publiczności do czasu, kiedy na parkiet sali gimnastycznej weszli najmłodsi członkowie naszego zespołu : dzieci w wieku 3,5 – 5 lat. Ich zabawa z muzyką i tańcem (na miarę ich możliwości i umiejętności) oczarowały pedagogów i wychowawców uczestniczących w spotkaniu wigilijnym. Akcentem końcowym koncertu było wspólne zaśpiewanie kolędy : „W wigilijną noc Betlejemska Gwiazdka świeci …….”

 

 

Pan Dyrektor Stanisław MRZYGŁÓD podziękował wykonawcom, instruktorom, rodzicom za pracę na rzecz rozwoju fizycznego i duchowego dzieci poprzez taniec, śpiew, zabawę z muzyką. Słowa wsparcia i pomocy w dalszym działaniu i rozwoju zespołu skierował do obecnego na spotkaniu wigilijnym – Pana Andrzeja TYRKIELA – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w naszej chełmieckiej gminie . Pan Andrzej potwierdził chęć i możliwość pomocy dla dalszego rozwoju zespołu „MAŁA HELENKA” i całej kultury w gminie Chełmiec.

Następnie udaliśmy się z życzeniami świątecznymi do Pana Wójta – Bernarda STAWIARSKIEGO. Niestety z przyczyn służbowych nie zastaliśmy Pana Wójta, jednakże życzenia przekazaliśmy z-cy Wójta – Panu Arturowi BOCHENEK oraz sekretarzowi gminy – Panu Arturowi BORUTA. Naturalnie za kolędę otrzymaliśmy garść , albo dwie garście dobrych słodyczy.

 

 

Zaraz po świętach dodatkowa próba przed „świątecznym sezonem koncertowym” a następnie - 30.12.2010 roku - występ na opłatku świątecznym dla Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Słabowidzących w Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu. Zaproszenie przyjęliśmy z satysfakcją od kapelana stowarzyszenia – ks. Józefa WOJNICKIEGO oraz sekretarza stowarzyszenia – Pana Edwarda STELMACHA.

 

 

Był to dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy choć troszkę ubarwić tańcem i śpiewem kolęd spotkanie opłatkowe osób pokrzywdzonych losem. Atmosferą radości i wesela pożegnaliśmy uczestników spotkania, udając się do domów , by przygotować się do rodzinnego pożegnania starego roku.

 

 

Nowy 2011 rok rozpoczęliśmy od koncertu kolęd dla seniorów – mieszkańców Małej Wsi – nowopowstałego sołectwa. Organizacją spotkania zajęły się panie ze Stowarzyszenia „KONWALIA”, z którymi to coraz więcej współpracujemy promując naszą lokalną społeczność. Także i to spotkanie przebiegło w radosnej i przyjacielskiej atmosferze, łącząc ze sobą kilka pokoleń : dziadków, babcie, rodziców i nasze dzieci. Jak wspaniale brzmiały dźwięki kolęd i pastorałek lachowskich wyśpiewanych wspólnie przy akompaniamencie Pana Andrzeja DOMINIKA.

 

 

Oprawę spotkania przypieczętowali swoją obecnością: ks. Stanisław MICHALIK – proboszcz naszej parafii , Pan Jan BIENIEK – przewodniczący Rady Gminy Chełmiec oraz Wójt Gminy – Pan Bernard STAWIARSKI z małżonką Joanną. Wielkie dzięki dla Nich za obecność, słowa życzeń oraz wspólne kultywowanie śpiewu kolęd międzypokoleniowo.

 

 

Nie bylibyśmy sobą , gdyby nie było kolędy po lachowsku zorganizowanej przez „chodoków”, kapele i kierownictwo zespołu. W sobotę 8.01.2011 reprezentacja zespołu odwiedziła z kolędą wiele rodzin naszej chełmieckiej i sądeckiej społeczności. Radości i zabawy było co nie miara, a datki i zapłatę za kolędowanie dla kolędników, spożytkowano na bieżąco. Fakt złej pogody nie przesłonił nam wspaniałej, wspólnej zabawy oraz kontynuowania tradycji lachowskiej kolędy wyuczonej w trakcie prób naszego zespołu.

Oczywiście kolędujemy dalej wraz z całym zespołem, aż do święta Matki Boskiej Gromnicznej, co jest w przekazach ludowych i czego nauczyliśmy się do tej pory.

 

W święto naszych Babć i Dziadków , tj. 21.stycznia 2011, na zaproszenie dzieci i wychowawców przedszkola w Brzeznej, DZR „MAŁA HELENKA” wystąpili z koncertem noworocznym. Zabawa wspólna była wyśmienita, a na twarzach naszych przodków malowały się rysy uśmiechu i radości.

 

 

Tradycją stało się już, że oprócz pracy , ćwiczeń, prób tańca i śpiewu oraz koncertów – tancerze i tancerki DZR „MAŁA HELENKA” wraz z instruktorami spotykają się wspólnie z rodzinami na opłatku bożonarodzeniowym. Tak też w dniu 28.01.2011, w gościnnych progach Zespołu Szkół w Chełmcu, zorganizowano tegoroczne spotkanie opłatkowe. Modlitwą, dobrym słowem, życzeniami oraz błogosławieństwem podzielili się z nami zaproszeni : ks. dr Adam Lelito – nasz parafianin, a także ks. Andrzej Kołodziejczyk – dyrektor Caritas w Gorzowie Wielkopolskim.

Podczas spotkania panowała atmosfera radości, życzliwości i wesołego śpiewania kolęd. Jak przystało na zespól regionalny, najmłodsi „zahulali se swoje tońce ” zapraszając do zabawy rodziców. Niespodzianką był fakt występu nieprofesjonalnego zespołu ludowego naszych rodziców, którzy dali pokaz tańców ludowych a w dalszej kolejności wspólnej zabawy tanecznej. Pomiędzy uczestników zabawy narodziła się myśl organizacji zespołu pn. „DUŻA HELENKA” przy „MAŁEJ HELENCE”.

 

 

Od 31.01.2011 mogliśmy się rozkoszować feriami zimowymi i czasem wolnym dla siebie. Jednak nie straciliśmy kontaktu ze sobą i wspólnego spędzania wolnego czasu. Znowu zgodnie z coroczną tradycją udaliśmy się w okresie zimowym na baseny , tym razem do AQUAPARK-u , do Krakowa.

Zabawa we wodzie , na zjeżdżalniach, natryskach i saunach przyniosła nam wszystkim odreagowanie fizyczne i psychiczne organizmów naszych dzieci jaki opiekunów i rodziców.

Do domów powróciliśmy radośni i wypoczęci , mając na uwadze dalszy rozwój naszego zespołu tak pod względem artystycznym , jak i organizacyjno – rodzinnym.

 

 

Słowa podziękowania kierujemy także do Pana Wacława MROZA – szefa firmy „WACTUR” , za zorganizowania i zabezpieczenie bezpiecznego transportu autokarowego.

 

Kierownik Zespołu – mgr Marek Kiełbasa