Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

28 marca 2010 roku, Dziecięcy Zespół Regionalny „MAŁA HELENKA” gościł na estradzie lipnickiego rynku . Organizatorzy 52 Konkursu Palm Lipnickich i Rękodzieła Artystycznego im. Józef Piotrowskiego zaprosili małych tancerzy z „MAŁEJ HELENKI” do uświetnienia i urozmaicenia swoim koncertem imprezy regionalnej, promowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Konsulat Amerykański w Krakowie oraz władze samorządowe powiatu bocheńskiego i gminy Lipnica Murowana. Zespół nasz reprezentował rodzimą gminę Chełmiec przedstawiając program koncertu oparty na tańcach, zabawach oraz śpiewie dzieci wychowanych w folklorze Lachów Sądeckich.

Konkurs sam rozpoczął się od mierzenia długości , kolorystyki i misterności wykonania poszczególnych palm, zachowując tradycyjne wzory i obrzędowość folkloru z tym związaną. W cały ten program „wtańczyli się” tancerki i tancerze Dz Z R „MAŁA HELENKA” podbijając licznie zgromadzoną publiczność na lipnickim rynku. Para naszych najmłodszych tancerzy : Patrycja i Maciuś, zdobyła najwyższe uznanie wśród organizatorów i publiczności  otrzymując tytuł: „Maskotki Konkursu”.

Wspólna droga powrotna autokarem do domów upłynęła na śpiewie i miłej atmosferze pośród uczestników wyjazdu , udzielającej się nawet dla naszego wzorowego i bezpiecznie prowadzącego pojazd  kierowcy – Pana Władysława Mordarskiego.

Poprzez udział w imprezie o skali ogólnopolskiej, nawiązaliśmy kontakt do dalszej współpracy z Gminą Lipnica Murowana .

Teraz przygotowujemy się w „prywatnych zagrodach” do zabaw związanych z obrzędowością Świąt Wielkanocnych (m.in. śmigus – dyngus ?) a  następnie dalej - do pracy na próbach zespołu, gdyż już 10 kwietnia 2010 koncertujemy w Centrum Edukacji Młodzieży „KANA” w Nowym Sączu.

Natomiast w dniu 23 kwietnia 2010 roku uczestniczymy w „III Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym – Zagłębie i Sąsiedzi”.
Chcemy tam godnie reprezentować swoje lachowskie środowisko i oczywiście naszą gminę Chełmiec.


A więc do dzieła !!!!!!