Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Dziecięcy Zespół Regionalny „MALA HELENKA” , pomimo niewielkiego stażu na płaszczyźnie folkloru i kultury, bo tylko 8-letniego, odniósł sukces artystyczny na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym Twórczości Dziecięcej  „DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierskim zdobywając I miejsce w kategorii zespoły taneczne oraz III miejsce w kategorii grup obrzędowe ( przy czym I miejsca jury nie przyznało).

Zespół ten powstał w 2003 roku przy parafii św. Heleny a aktualnie prowadzi swoja działalności w strukturach GOK w Chełmcu. W swoich szeregach skupia 64 dzieci w trzech grupach wiekowych : 4-6 , 7-10, 11-15 lat.  I właśnie dwie grupy wybrały się na konkursowe przesłuchania , celem sprawdzenia swoich umiejętności wokalno-muzyczno-tanecznych, w rywalizacji z innymi zespołami z całej Polski. Nad właściwym przekazaniem zabaw, tańca, śpiewu oraz obyczajów ludowych dzieci , czuwało zacne Jury, które wydało werdykt wyróżniający nasz zespół w dwóch kategoriach. Nie łatwo się domyślić, co by nastąpiło, jeśli pojechała by najmłodsza grupa ?  Sukces murowany !!!

Na przykładzie tego, skromnego zespołu, można zauważyć, jakie efekty uzyskuje się prowadząc we właściwy sposób prace z dziećmi, stwarzając Im możliwość rozwoju i pracy w grupie. Dzięki rodzinnej atmosferze w zespole, pozytywnych relacjach dziecko-rodzice i dobrze zorganizowanym składzie kierownictwa i instruktorów oraz życzliwości sponsorów i wolontariuszy - uzyskuje się wielkie efekty promujące rodzimy folklor, miejsce zamieszkania i region, skład się wywodzą nasze korzenie. Dlatego tez warto inwestować i pomagać w działalności zespołów dzieci i młodzieży, aby nasza kultura nie „doznała zmierzchu”, gdyż wszystko inne jest ważniejsze dla funkcjonowania społeczeństwa. A dziecko jest NAJWAZNIEJSZE

 

                                                                 Społeczny opiekun zespołu

                                                                 Marek KIEŁBASA