Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Jezem ta jus stary z tych downiejsych czasów i tu łopisujo jak sie cłowiek ucuł, jakie buły szkoły, jak sie to ucuło. Przećios na błosoka do szkoły się chłodziuło szkoła była mało i z drewnianych belek. Klasy bąły małe, ławki niewygłodne i płodłoga z desek przybito ćwiokami, łokna tys niewielkie mało, buło światła, piec w koncie z kamyckłąw stoł do łogrzywanio. Jak nie boło mroząw trocho bąło ciepła, kłorytorz wąziutki nie boło swłobłody nawet do umycio tys nie boło włody trzeba bąło przyniyś zawsze we wiaderku. Stoła se ta w kąncie, casom do napicio, abło jakby kto zomdloł żeby gło łocudzić.

 I płodwłąrkło małe w lecie do zabawy, nie bąło ćwiconio przecios prowdziwegło ażeby ta z ucznia zrobić cosi z niegło, żeby gło wyćwiczyć, żeby cosi umiał, jak jus będzie starsy zeby to zrozumiał. Nawet to uconie bąło całkiom zwykłe nie bąło zeszyta ani tys łołąwka tylkło toblicki z krzomyka wramkło łoprawiąne i rysik do tegło. Co się napisało, młozno bąło zmazać i łodnowa pisać: z jedne strany płolskie, a z drugie rachunki i do tegło ksiązka, by płoznać litery.

 Do te piyrse klase jedną ksiąsko miały, ale i tą nołko słabło płojmłąwały, abło ta łojcowie tys bąły nieuki bło ich nik nie ucął prowdziwe nauki. Niebąło w co ubrać nawet tegło dziecka, sły se ta do szkoły doś biydno ubrane ani tys plecoka na szkolne przybory. Mioł se ta włorecek ze lnianegło płątna, dłągło ta niechłodzuł z tom lnianom włoreckiom jak jus umioł pisać jakło takło cytać to gło jus przestali do szkoły płosywac. Łojcowie nie dbali by dzieckło umiało, azeby se w życiu lepi płorodzało płosłali na słązbo, żeby krowy pasło. tako była biyda ze jas bąło miło ze nawet łoblicka bąła lo drugiegło chłocios jus ste ksiązki same łośle usy to i drugie dzieckło tys się z nie naucy. Nie bąło robłoty niebąło piniondzy to i dziecka biydne żuły w taki nądzy, łojcowie to bąły całkiom jus bezradne najpiyrw trza bąło pańszczyzno łodrobić to niebąło młozno gdzie conta zarobić to tylkło błogaci i szanowno szlachta płoswali swe dzieci do nouki do miasta.