Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Dzisiaj Wasze świento boście zasłużyły ażeby Was mężowie na rękach nosiły, ale to niedługło, tylkło do wiecora zeby ich nie wziąła przecios jako zmłora. Dziśioj chłopy słabe bło nie płogrubiane i tak wygląndają jak łobroz na ścianie. Niech Wąm płozrobiają przed spaniom wszyściutkło zeby sie Wąm spało jak młode jagniątkło. Na to Wase świonto cosi by sie zdało płokropić kiołbasko azeby ta w brzuchu przecios niebłolało. Mąmy tu głospłosie, co nosą fartuski młoże co wyciągną z płod pachy, spłod bląski. Jo wos nienamowiąm byście sie łopiuły bło by Wos mężowie wcale nienosiuły. Dobrze by Wąm bąło zeby Was bąło wioncy, wśie by się rozkwitły przy Wasy pómłocy, płopaczcie sie przecios włokął  siebie i zaproście wioncy głospłosiów do siebie. Przekażcie tym młodym, co jus dorastają, bło starych zwycajów jesce ich nieznają, jak bedziecie razom przesiadówać to ich płoucejcie jak czeba gazdować. Młodzi se tak myślą bło jus są mąndrzejse płokłąjcuły studja to jest najwoźniejse i tak pisą swe wypracowanie, kiedy ta któro robłoto dostanie, biorą sie skurcają, kszesoł tys brakuje a przecios robłoty nik niełobiecuje. Najlepi by było siedziec przy mamie azeby piniąski przychłodzuły same. Niektóre głosposie chłodzą łosmutniałe bło, jak co wygłospłodarzą to piniąndze małe. Niejedne głospłosie, co cioskło robiuły to za taką zapłato  sie zloniwiuły to i niekazują swoją córkąm robić zeby niemusiały na staroś płogarbiąne chłodzić, ale przecios natom życie się nie kłący cza córki wydawać puki są ładniejse. Musicie głospłosie córki pielągnąwać to niebedą długło miłości marnąwać.

Wy drogie głospłosie i Wszystkie tu Panie Jakub Wąm tu życy wszystkiegło doboregło, któro jesce nimo chłodoka smyśnegło a te, co jus mają niech się do swłojich lepi przytulają.

 

 

Gawęda Jakuba Widła z Krasnego Potockiego