Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Jak by se przypąmnieć ło starodawnych casach, tak se ludzie płowiadali: „Jydz, pij i płopuscej pasa”. Casy bąły trudne do życio ludzkiegło, ale lo cłowieka przecios niekazdegło.

Pili ta błogaci tylkło dlo rospusty, by ludziom płokozać, chłoć głorzołko piją, brzuch nie nosą pusty. Ale błogatomu conta przybywało, bło przecios biydocie sie nie wypłacało. Robili łod rana do późnegło zmroku za dwa litry grochu, chłoć dobrze wiedziały, ze ta ludzko krzywda scąścio nie pżyności to djabelno włódka mająntek do karcmy pło trocho zanośi.

Casy się zmioniuły tys nie lo kazdegło, djabli scąście nosą tylkło błogatomu, tako sprawiedliwłoś. Tak jak sto lot tomu błogaty se pije, za to co mu zbywo i nieuczciwości, tys ją nadużywo. I tak wszuscy piją Błoga łobrozają i słabegło cłowieka za nic gło ni mają. Piją tys biydni i nie urośnionci, nik ich nie przegodo nawet wszyscy świonci. Niejedon chłopina ledwło pźecios dycho i s tom głorzołkąm naprząd dzioń płopycho.

Przecios ta głorzołka scościo nie przynosi trzeba by jus Błoga ło rozum płoprosic. Ta głorzołka tys dar Błoży i rozumu nieprzysporzy Jak się pije ja z umiarom rozum przyjdzie razom z wiarąm a i świonci tys zacoli ją prągłąwać to musieli pokutować.