Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Gdy po każdej zimie ziemia się ogrzewa i wydaje plony

To trzeba najpierw zasiać żeby człowiek był zadowolony

I tak podobnie z ludzkimi gwarami

Że trzeba sięgnąć do dzieciństwa i sobie przypomnieć

O czym starsi gadali i jak tworzyli różne obyczaje

Tak można porównać te ludowe zbiory

Jak w tym nowym czasie nowoczesne plony

Po wiejskich zakątkach były różne ciekawości

Że młodym ludziom teraz w głowie się nie mieści

Że już w dawnych czasach na zwykły sposób

Ludzie tworzyli ciekawe twórczości

Żeby ta twórczość nigdy nie zginęła

Trzeba młodym ludziom pomóc, żeby ją na scenie dalej prowadziła

Mamy tu w Klęczanach źródło ludzkiej wiedzy

Bo szanowne panie pracują w biurze GOK-u

I swą żarliwością wzmacniają twórczość

W każdy rok po trochu i swego wysiłku

Wcale nie żałują tak więc swoja pracą też je podtrzymują

Ta gmina Chełmiec otoczona wioskami

I wspólnie pracują z wszystkimi chłopami

Gdy gospodarze marzą o lepszej przyszłości

Gmina im pomaga w tej rzeczywistości

Te gwałtowne zmiany tak szybko postępują

Że fachowej porady z gminy potrzebują

A ludowe zespoły co tworzą swoje różne gwary

To w chełmieckiej gminie też otrzymują fachowe dorady

I za tą życzliwość i różne przywileje zespoły się cieszą

Że mogą pracować żywo i nie tracą nadzieję

Więc trzeba dziękować za hojne nagrody

Bo w tym towarzystwie jest dużo radości i wzajemnej zgody

Tak przez te długie lata toczyły się różne ludzkie losy

A ja to pozbierał jak przy żniwie te zbożowe kłosy

Usieczone zboże wiąże się go w snopek

Tak to opisałem ja ludowy chłopek

Póki jeszcze ja gawędziarz po tej ziemi mogę chodzić

To bym pragnął za życzliwość paniom

W biurze GOK –u wierszem wynagrodzić.