Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Jak pięknie wybrzmiewają melodie i słowa kolęd regionu Lachów Sądeckich, przekonali się mieszkańcy Chełmca a zarazem  parafianie parafii św. Heleny w Nowym Sączu. Podczas Mszy św. o godz. 11.00,  w niedzielę 29 stycznia 2012 roku, dzieci i młodzież D-M ZR „MAŁA HELENKA” zabezpieczyła oprawę muzyczną liturgii mszy św. Oprócz charakterystycznych części śpiewanych podczas mszy, zespół wraz z kapelą, po zakończeniu Mszy św., wyśpiewał  koncertowo kolędy, za które to „śpiewacy i grajkowie” zostali nagrodzeni gromkimi brawami. I znów są to widoczne efekty pracy z dziećmi i młodzieżą, dla dobra samych wychowanków oraz społeczności lokalnej, parafialnej.