Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Co ty tak tu piscys

Na ty łorgance

Jak byś miał usinać

 

Przecios krowy paso

 

Zagraj se nam spłorzy

To se płotańsujomy

 

Zagroj ze mi grojku

Bło tak smutny chłodze

Jutro ci zapłaco, tylkło

Sprzedam kłoze

Zagroj ze mi grojku

Lo młoje dziewcyny

Pło tom tańcąwaniu

Będą łośwadcyny

Ej dziewcyno niewierzo ci

Kupio dzwonek przyprawio ci

Kiej cie chłopcy bedą głonić

To ci dzwąnek bedzie dzwąznić

Jagem pasoł bydło

Widzołem strasydło

Siedziało na lipie

Wystawiało ślipie

I nie tylko bydło

Ale i łowiecki

Nieroz zem se stargał

Te lniane płortecki

 

Nienarzykaj Włojtek

Bło jo tys posała

Ale zem sukionki

Nigdy nie stargała

 

Bydołko napozem

Gnołem pło wygąnie

Zeby gazda widzioł

Ze jes napasiąne

 Taka bąła dola

Biydnegło pastucha

Zawsze chłodziuł głodny

I nie nośiuł brzucha

Tak dawni gazdowie

Pastucha kormili

Ale do robłoty

Bez przerwy głąnili

I tak dzioń przechłodziuł

S tomi robłotami

Zem musioł se sipiać

Razom z bydlontami

Musiołem se usiyc

Sąm trawy na zbyrku

Zebym mioł do spanio

W stajonce na wyrku

 

Tak tutej biadolis

Ze sypios na wyrku

Głorzy by ci bąło

Jak by cie wiązli

Za syjo na snurku

 

Dobrze ci ta godać

Bło jeześ ładniutko

To cie ta lubiały

Ta jak swłoją córkę

A jo se ta górolicek

Mąm ciupago i rzomycek

Rzomyckiom sie łopasujo

I dziewcyno wytańcujo

 

Przyśpiywki  przy pasieniu bydła

 

Co ty tak tu piscys

Na ty łorgance

Jak byś miał usinać

 

Przecios krowy paso

 

Zagraj se nam spłorzy

To se płotańsujomy

 

Zagroj ze mi grojku

Bło tak smutny chłodze

Jutro ci zapłaco, tylkło

Sprzedam kłoze

Zagroj ze mi grojku

Lo młoje dziewcyny

Pło tom tańcąwaniu

Będą łośwadcyny

Ej dziewcyno niewierzo ci

Kupio dzwonek przyprawio ci

Kiej cie chłopcy bedą głonić

To ci dzwąnek bedzie dzwąznić

Jagem pasoł bydło

Widzołem strasydło

Siedziało na lipie

Wystawiało ślipie

I nie tylko bydło

Ale i łowiecki

Nieroz zem se stargał

Te lniane płortecki

 

Nienarzykaj Włojtek

Bło jo tys posała

Ale zem sukionki

Nigdy nie stargała

 

Bydołko napozem

Gnołem pło wygąnie

Zeby gazda widzioł

Ze jes napasiąne

 Taka bąła dola

Biydnegło pastucha

Zawsze chłodziuł głodny

I nie nośiuł brzucha

Tak dawni gazdowie

Pastucha kormili

Ale do robłoty

Bez przerwy głąnili

I tak dzioń przechłodziuł

S tomi robłotami

Zem musioł se sipiać

Razom z bydlontami

Musiołem se usiyc

Sąm trawy na zbyrku

Zebym mioł do spanio

W stajonce na wyrku

 

Tak tutej biadolis

Ze sypios na wyrku

Głorzy by ci bąło

Jak by cie wiązli

Za syjo na snurku

 

Dobrze ci ta godać

Bło jeześ ładniutko

To cie ta lubiały

Ta jak swłoją córkę

A jo se ta górolicek

Mąm ciupago i rzomycek

Rzomyckiom sie łopasujo

I dziewcyno wytańcujo