Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

To już wrosło w tradycję zespołu , że tancerze, Ich rodzeństwo, Rodzice i Dziadkowie spotykają się corocznie na opłatku kolędowym w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Tak też było i w tym - 2012 roku -  dla zachowania tradycji, zwyczajów ludowych i promowania spotkań pokoleniowych, ozdobionych melodiami kolęd Lachów Sądeckich .

Spotkanie opłatkowo-noworoczne  rozpoczął Przyjaciel zespołu : ks. dr Paweł KOCHANIEWICZ , na co dzień Kapłan i  Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. Piotra Jerzego Frassati  w Nowym Sączu. Wspólną modlitwą i zaśpiewem w gwarze : „BÓG SIĘ RODZI” , przywitaliśmy Nowy 2012 Rok. Nastąpiło łamanie opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń noworocznych. Kapela zespołu przygrywała rytmicznie i „pło nasemu” , a uczestnicy spotkania wtórowali śpiewem kolęd i pastorałek Bożonarodzeniowych.

Jesteśmy dumni z faktu, że zespół funkcjonuje jak jedna wielka rodzina. Na spotkanie przybyło 120 uczestników : dzieci, kochanych Rodziców i Dziadków z Babciami oraz rodzeństwa. Będziemy dalej krzewić kulturę i obyczaje ludowe naszych przodków, a przez to wychowywać w atmosferze przyjaźni, wzajemnej tolerancji i wspólnej zabawie.