Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Finał Konkursu Palm Wielkanocnych - Termin wręczenia nagród

Zapraszamy serdecznie w dniu 20.04.2023r. o godzinie 14:30 do ASTRO CENTRUM w Chełmcu wszystkie osoby biorące udział w  XXVIII Gminnym Konkursie  Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec na uroczyste wręczenie nagród. 

UWAGA!!! -  Informacja dla uczestników XXVIII Konkursu Palm Wielkanocnych Gminy Chełmiec

Organizator informuje, iż nagrody finansowe oraz rzeczowe nie odebrane podczas oficjalnego rozdania nagród będzie można odebrać w:

Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmcu
biuro – ul. Papieska 2
codziennie w godz. od 8.00 do 15.00.
od 21 kwietnia 2023r. do 26 kwietnia 2023r.
tel. 18 443 33 73

Jednocześnie prosimy dorosłych uczestników przeglądu oraz rodziców niepełnoletnich wykonawców palm o przygotowanie dowodów osobistych w celu zamieszczenia tych danych na liście odbioru nagród.

Jeśli nagrodę ma odebrać osoba upoważniona, musi posiadać pisemne upoważnienie. (do pobrania poniżej)

organizator GOK w Chełmcu

Upoważnienie