Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Jarmark Bożonarodzeniowy - Nabór Wystawców

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu informuje, że od dnia 01.10  do 30.10.2022 przyjmowane będą zgłoszenia na Jarmark Bożonarodzeniowy w Galerii Trzy Korony, który odbędzie się w dniach od 16 do 18 grudnia 2022r.

Zgłoszenia należy dokonać  osobiście w biurze GOK w Chełmcu ul. Papieska 2 (zgłoszenia przesyłane pocztą tradycyjną czy też elektroniczną nie będą rozpatrywane).

Przyjmowane będą tylko kompletne zgłoszenia.

Uczestnictwo w Jarmarku jest bezpłatne, nie ma możliwości rezerwacji konkretnych miejsc.

Miejsca są przydzielane odgórnie i nie podlegają negocjacji.

Szczegóły oraz karta i regulamin do pobrania:

https://www.gok.chelmiec.pl/

https://jarmark.chelmiec.pl/

lub poniżej

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE