Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

„Mała Helenka” - promowali nasz region, dużo zwiedzili, inne kraje zobaczyli.

Przemierzyli  Słowację, Rumunię i Węgry, aby dotrzeć do słonecznej Bułgarii i promować tam nasz region.  Celem podróży młodych artystów z Zespołu Regionalnego „Mała Helena” był Bałkański festiwal muzyczny „Balkan Folk Fest 2016”, który odbył się w Złotych Piaskach. Podczas tych sześciu dni jakie spędzili w Bułgarii zespół zaprezentował piękno naszej kultury, członkowie zespołu poznali rówieśników z innych części świata i oczywiście wspaniale się bawili.

Fundusze niezbędne do pokrycia kosztów wyjazdu i pobytu w części zostały pozyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu  z siedzibą w Klęczanach i Stowarzyszenie Razem dla Kultury z źródeł zewnętrznych w tym z środków Powiatu Nowosądeckiego i Urzędu Marszałkowskiego, reszta niezbędnych środków pochodziła z wpłat członków Zespołu, Sponsorów oraz środków własnych instytucji.

Partnerem realizacji przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który nie tylko dofinansował realizację przedsięwzięcia, ale również przekazał gadżety promocyjne jako podarunki dla Organizatorów festiwalu.

A poniżej zapraszamy Państwa do zapoznania się z relacją z „pierwszej ręki” czyli przesłaną  przez Zespół relacją z podróży i galerią zdjęć.

Trasa naszej podróży biegła przez malownicze tereny Karpat czyli Słowację, Węgry, Rumunie i Bułgarię na południowo-wschodni kraniec państwa bułgarskiego, nad Morze Czarne. Gdy dotarliśmy do Bułgarii w miejscowości Złote Piaski, zostaliśmy zakwaterowani w przepięknym Hotelu ,,ZORA”. Festiwal trwał od dnia 11.08.2016 do 16.08.2016.

Występy były połączone z uroczystym przemarszem zespołów przez miasto, które trwało ok. 30 min. Raz po raz słyszeliśmy głośne brawa i podziękowania za przyjazd na festiwal od wielu rodaków spędzających tam wakacje. Tancerze „wyrywani” byli do wspólnych zdjęć fotograficznych z naszymi rodakami, i  nie tylko, gdyż kunszt ubioru, stroju regionalnego wzbudzał ogromny zachwyt i aplauz, nie wspominając o śpiewie i muzyce wykonywanej podczas przemarszów . Po dotarciu do amfiteatru, rozpoczynały się festiwalowe prezentacje. Artyści z różnych stron Europy prezentowali swoje programy, a jurorzy skrupulatnie oceniali wykonanie i program koncertu danego zespołu.

Reasumując kilku-dniowy pobyt na festiwalu, możemy stwierdzić, że dobrą metodą w wychowaniu i nauce młodego człowieka jest połączenie  pracy i wypoczynku jednocześnie promując swój region, kraj, kulturę. Dzięki pobytowi w Bułgarii zapoznaliśmy się z historią, kulturą narodów, językiem, tradycją piękna i obyczajów regionu Bałkańskiego, korzystając m. in. z piękna natury i walorów turystycznych Morza Czarnego. Podczas pobytu na Bałkanach dzieci poznały kulturę i religię narodów: bałkańską, prawosławną, osmańską, nawiązały kontakty koleżeńskie z rówieśnikami innych krajów a w szczególności: Serbii, Bułgarii, Macedonii oraz Ukrainy. Podtrzymując zawarte na festiwalu znajomości i kontakty , poprzez środki multimedialne sądzimy, że nasze podróże zaowocują następnymi, wspólnymi spotkaniami w przyszłości, tak na festiwalach, jak i również w prywatno - rodzinnych relacjach. Oczywiście nie byłoby nam dane przeżyć tak wspaniałe chwile radości, zabawy i nauki poznawania innych krajów bez pomocy i przychylności naszych Przyjaciół i sympatyków zespołu.                     

Tą drogą pragniemy powiedzieć, a nawet wykrzyczeć głośno: DZIĘKUJEMY dla naszych Rodziców, naszego Wójta – Bernarda Stawiarskiego, Starostwa Nowosądeckiego, Marszałka Małopolski, pracowników GOK w Chełmcu, PZU-oddział w Nowym Sączu oraz Firmie Ekran. Zapewniamy i gwarantujemy, iż pozostawiliśmy po sobie  doskonały wizerunek zespołu, grupy jako promotorów folkloru i tradycji  regionu Polski, jakim są Lachy Sądeckie i chełmiecka ziemia.

Galeria zdjęć