Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Nowe Centrum Społeczno - Kulturalne w Wielogłowach jest już oficjalnie otwarte.

Wielki sukces wernisażu Barbary Ruchały.

Pierwsza wystawa w nowo powstałym Centrum Społeczno - Kulturalnym okazała się wielkim sukcesem. Przedstawiciele władz samorządowych, radni jak również mieszkańcy Wielogłów i Wielopola spotkali się w dniu 3 czerwca na otwarciu nowego Centrum Społeczno - Kulturalnego w Wielogłowach. Było ono powiązane z wernisażem prac Barbary Ruchały. Bardzo utalentowanej malarki mieszkającej w Świniarsku. Oficjalnego otwarcia świetlicy dokonali Przewodniczący Komisji Kultury Andrzej Tyrkiel  oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu Barbara Barycz, która składała serdeczne podziękowania Wójtowi, który udostępnił lokal, wspierał remont i dzięki któremu to Centrum w ogóle powstało i możne służyć tutejszej społeczności. Podziękowania należą się również pani Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Bogumile Aszklar - Lelito oraz jej pracownikom  za  przeprowadzenie remontu.  W Centrum Społeczno - kulturalnym odbywają się już zajęcia plastyczne oraz spotyka się Klub  Seniora. Wszystkich zainteresowanych wystawą prac  Barbary Ruchały serdecznie zapraszamy od dnia 03.06.2017r. do 17.06.2017r. do obejrzenia wystawy, która jest czynna w godzinach pracy Centrum.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z przepięknymi arcydziełami jakie można oglądać na wystawie, oraz zamieszczamy kilka zdjęć z otwarcia.