Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Paszyn sztuka ludowa

Stowarzyszenie RAZEM DLA KULTURY z radością informuje, że właśnie wydało karnet kartek pocztowych pn. "Paszyn sztuka ludowa".  Karnet zawiera dziewięć kartek pocztowych z zdjęciami rzeźb Paszyńskich, autorem fotografii jest Piotr Droździk.  Wydanie karnetu kartek zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego pn. Wydanie karnetu kartek pocztowych "Paszyn sztuka ludowa". Zadanie ma na celu podniesienie atrakcyjności Powiatu Nowosądeckiego poprzez promocję oraz wzrost aktywności naszego regionu.
PATRONAT HONOROWY:
MAREK KWIATKOWSKI
STAROSTA NOWOSĄDECKI

 Zadanie zrealizowano w ramach konkursu "Kocham SĄDECKIE" przy wsparciu finansowym Powiatu Nowosądeckiego

Galeria zdjęć