Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Regulamin XVIII Przeglądu Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmiec

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu informuje, że do dnia 20 czerwca 2024r. czekamy na zgłoszenia Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chełmiec chcących wziąć udział w tegorocznym Przeglądzie, który odbędzie się w dniu 14 lipca 2024r. na placu przy ASTRO CENTRUM w Chełmcu. Zgłoszenia do udziału prosimy przesłać na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia na adres Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec lub dostarczyć osobiście do biura GOK w Chełmcu - adres jw. do pokoju nr 21. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione i podpisane karty zgłoszeń.

Regulamin wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.gok.chelmiec.pl

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr. tel. 18 443-33-73 

 

REGULAMIN

Galeria zdjęć