Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Warsztaty dla dzieci i seniorów!

Stowarzyszenie Razem dla Kultury zaprasza na warsztaty seniorów i dzieci z obszaru LGD Korona Sądecka. Zajęcia będą się odbywać w godzinach dopołudniowych w ASTRO CENTRUM w Chełmcu. Karty zgłoszenia wraz podpisanym regulaminem należy składać w pokoju nr 24 w budynku gminy w Chełmcu w godzinach od 10:00 do 15:00 do dnia 09.05.2023r. Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zrealizowanych zajęciach odbędzie się wystawa prac po warsztatowych.

Karta zgłoszenia i regulamin

Projekt realizowany w ramach Programu, działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach projektu grantowego pt."Atrakcyjne oferty czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD "Korona Sądecka" w ramach zadania "Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów z obszaru LGD" objętego umową nr 02857-6935-UM0620190/22 z dnia 27.11.2023r.