Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Witaj Majowa Jutrzenko!

Znamy laureatów tej edycji konkursu  historycznego "Witaj Majowa Jutrzenko". W tym roku do konkursu zgłosiła się tylko jedna Szkoła Podstawowa była to szkoła im. Józefa Bieńka w Librantowej.  W dniu 26.04.2023r. w wyżej wymienionej szkole odbyła się prezentacja konkursowa przygotowana przez grupę „Uczniowie klasy piątej i ósmej”. Wystąpili z programem „Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja".

Komisja w składzie Barbara Barycz - Dyrektor GOK w Chełmcu oraz Paweł Terebka pedagog, wychowawca, nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, biegłym sądowy Sądu Okręgowego w  Nowym Sączu w zakresie badania militariów i broni, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego po dokonaniu oceny przyznali I miejsce i nagrodę w wysokości 2 000,00 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona na wycieczkę lub zakup pomocy naukowych dla szkoły. W całe przedsięwzięcie zaangażowanych było 21 uczniów i opiekunki grupy.  Przygotowaniem dzieci pod względem muzycznym zajęła się Pani Renata Zielińska, natomiast dekorację wykonała Anna Sus nadzór nad całością sprawowała pani Iwona Rola. Nagrodę główną i nagrody książkowe wręczał Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, który gratulował młodzieży występu i zaprosił do kolejnych edycji konkursu.