Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmcu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

Wymagane dokumenty należy dostarczyć lub przesyłać pocztą na adres: Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu w terminie od 17.06.2024r. do 05.07.2024r. do godz. 15:OO w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko głównego księgowego GOK”, (liczy się termin wpływu dokumentów do GOK).

Ogłoszenie:

PDF

WORD

Galeria zdjęć