Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

VII Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW Gminy Chełmiec. Zapraszamy do udziału!

Dorobek kulturalny wsi leżących na terenie gminy Chełmiec jest bardzo różnorodny. Bogactwo jego cechują wartości intelektualne, moralne, społeczne, religijne i estetyczne. Niejednokrotnie scala społeczeństwo wiejskie w podejmowanych przez nie działaniach mających na celu dbałość o wizerunek swoich wsi jak i o podniesienie komfortu życia, co sprzyja zachowaniu odrębności kulturowej. Przodującymi w propagowaniu i dbałości o naszą „małą ojczyznę” są nasze Panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Koła Gospodyń Wiejskich to organizacje działające od ponad 100 lat, które najbardziej aktywnie włączają się w życie społeczne obszarów wiejskich.

Od 2006 roku GOK w Chełmcu jest organizatorem Gminnego Przeglądu Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego KGW. W trzech konkurencjach: kulinarnej, scenicznej i plastycznej biorą udział KGW z terenu naszej gminy, które serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznym przeglądzie. Kontakt w spawie zgłoszeń: tel. 18 443 33 73 oraz email gok@chelmiec.pl

Tegoroczny odbędzie się w lipcu, na placu pod Astro Centrum w Chełmcu.

Regulamin